Selasa, 13 Juni 2017 0 comments

Aku bersaksi bawa engkau salah seorang putra (cucu) Rasulullah saw.

www.jurussemuailmu.blogspot.com
Ali bin al-Husein bin Ali bin Abi Thalib. Ia terkenal dengan nama Zainal Abidin (sang hiasan para ahli ibadah), saking banyaknya ibadah. al-Zuhri dan Ibn 'Uyainah berkata: "Kami belum pernah melihat seorang Quraish yang lebih mulia dari beliau." al-Zuhri berkata: "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih fakih (ahli islam) daripada beliau." Said bin Musayyab berkata: "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih wara' (teramat patuh kepada allah) daripada beliau."Banyak riwayat yang menggetarkan tentang khusuknya beliau ketika berwudhu, shalat, ibadah haji, juga tentang tawadhunya, kelembutan, dan kedermawanannya. Ketika beliau berwudhu, pucat pasi wajahnya. Keluarganya pernah bertanya; "Apa yang membuatmu selalu pucat ketika berwudhu?" Beliau menjawab, "Bukankah kalian tahu kepada siapa aku akan menghadap?"Ketika berjalan, beliau tidak mengayunkan tangannya melewati pahanya saking tawadhu dan lembut hatinya. Ketika akan shalat, gemeterlah tubuhnya. Beliau sangat senang bila tak ada seorang pun yang menyaksikannya ketika beliau berwudhu. Beliau tak pernah meninggalkan shalat malam, dan setiap malam shalat seribu rakaat. Ketika angin berhembus mengenai dirinya, beliau pingsan karena takutnya kepada Allah. Beliau wafat di Madinah tahun 94 H, dan dimakamkan dii makam Baqi'.
Kala itu, Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari masjid. Seorang lelaki tiba-tiba menghadangnya. Lelaki itu mencela dan mencaci makinya. Serta merta, budak-budak dan fakir miskin menghambur dengan maksud memberi pelajaran kepada lelaki itu. Tapi Ali Zainal Abidin berkata, 
"Bersikap lunaklah kalian!"
Lalu, Ali kembali menghadap lelaki tadi dan dengan lembutnya berkata, 
"Kekurangan kami yang tak engkau ketahui, masih banyak. Saudaraku, apakah engkau punya kebutuhan yang bisa kami bantu?"
Lelaki itu merah wajahnya saking malunya. Lalu Ali memberinya gamis yang beliau kenakan, juga mengatakan titah,untuk memberinya seribu dirham. 
Sejak itulah, setiap kali lelaki itu bertemu Ali Zainal Abidin, dia selalu berkata: 
"Aku bersaksi bawa engkau salah seorang putra (cucu) Rasulullah saw."

Sumber:
---------------------------
Shifat al-Shafwah Karya Ibn al-Jauzi Jilid II, Halaman 100


Baca Selengkapnya >>>
Senin, 12 Juni 2017 0 comments

Ummu Muhammad al-Qabilah (wafat 615 H)

Ummu Muhammad al-Qabilah adalah seorang wanita saleh dan teladan di kabilahnya. Ia putri al-Husein bin Abdullah. Ia dikenal dengan nama Ummu Muhammad. Wanita mulia ini biasa memberi pelayanan gratis untuk persalinan wanita-wanita fakir miskin. 
Dalam kitabnya Mursyid al-Zuwwar, Muwaffiq al-Din menuturkan kisah Ummu Muhammad tanpa menyebutkan tahun wafatnya. Beliau wafat tahun 615 H. 
Hari itu, seorang perempuan datang menemui Ummu Muhammad dan berkata: 
"Maukah engkau pergi bersamaku untuk membidani seorang perempuan fakir?
"Ya," jawab Ummu Muhammad
Ummu Muhammad pun pergi bersamanya hingga tiba di sebuah rumah. Ketika masuk, mata Ummu Muhammad menangkap seorang perempuan muda yang cantik jelita laksana purnama, tapi ia tidak mengenakan pakaian karena miskinnya. 
Ummu Muhammad bertanya, 
"Siapa perempuan ini?"
"Dia anakku. Ketika hamil muda, suaminya berangkat perang. Lalu orang-orang mengatakan, suaminya telah gugur. Tapi yang lain mengatakan, suaminya masih hidup. Sejak itu kami ditimpa kefakiran seperti yang engkau lihat ini." 
Selang beberapa saat, perempuan jelita itu mengerang kesakitan. Ia lalu melahirkan bayi yang sempurna seperti purnama. Ummu Muhammad segera melepaskan gamisnya dan memotongnya menjadi dua bagian. Ia membungkus bayi mrah itu dengan kain dari gamisnya. Setelah beres dan memberikan keperluan lainnya, Ummu Muhammad pun pulang. 
Selama sebulan penuh, setiap hari, Ummu Muhammad menengok perempuan itu. 
Hari itu, setelah lewat sebulan, ibu perempuan itu datang menemui Ummu Muhammad dengan wajah berseri. 
"Apa yang terjadi padamu?" tanya Ummu Muhammad.
"Pergilah bersamaku agar matamu senang menyaksikannya sendiri."
Ummu Muhammad pun kembali memasuki rumah itu. Kini, dilihatnya begitu banyak harta. Seorang pemuda dilihatnya pula sedang duduk di samping perempuan jelita itu. 
Ummu Muhammad bertanya, 
"Siapa pemuda itu?" 
"Dia suami putriku, ia pulang membawa banyak harta." 
Pemuda itu segera menyambut Ummu Muhammad dan menciumi kepala Ummu Muhammad dengan takzimnya. Lalu ia menyerahkan sekantong berisi seratus dinar.
Serta merta Ummu Muhammad gemetar. Ia berkata, 
"Aku berlindung kepada Allah, dari menjual akhiratku dengan dinar ini." 
Dinar itu ia tolak baik-baik, lalu ia terburu-buru pamit. 
Sejak itu, Ummu Muhammad tak pernah kembali. 

Sumber: 
-------------------------------
Raf A'lam al-Nashr bizikri Auliya Mishr, Karya Muhammad Khalid Tsabit, Halaman 91
Baca Selengkapnya >>>
Minggu, 11 Juni 2017 0 comments

Fairuz al-Dailami (wafat 53 H)

jurussemuailmu.blogspot.com
Fairuz al-Dailami adalah salah seorang raja berdarah Persia di Yaman. Ia masuk Islam dengan keislaman yang elok. (Pada masa Nabi saw.) Ketika al-Aswad  al-Ansi mengklaim kenabian dan memberontak di Yaman, Fairuz menentang dan membunuhnya. [1] Beliau juga perawi banyak hadits. Beliau wafat pada masa kepemimpinan Muawiyah tahun 53 H.
Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab r.a., sang khalifah melayangkan surat kepada Fairuz, sang raja yang baru saja naik tahta di Yaman. Dalam surat itu Umar berkata, 
"Aku mendengar engkau asyik makan otak dan madu (hidup senang). Bila suratku ini telah kau terima, segeralah menghadapku dan berperanglah di jalan Allah."
Sang raja pun segera berangkat ke Madinah untuk menemui Umar. Setibanya di rumah Umar, ia memohon izin untuk masuk. Ia pun dipersilakan. Namun, di tengah pintu Umar, tiba-tiba seorang pemuda Quraish menyalipnya. Fairuz tidak terima, ia memukul keras pemuda itu sehingga wajahnya berdarah. Pemuda itu pun segera masuk menemui Umar dengan lumuran darah. Umar bertanya: 
"Siapa yang melakukan ini padamu?"
"Fairuz, dia ada di pintu," jawab pemuda itu. 
Ketika Fairuz masuk, Umar berkata sambil menunjuk pemuda yang berlumuran darah itu:
"Apa ini, Fairuz?"
Fairuz menjawab, 
"Wahai Amirul Mukminin, aku baru diangkat jadi raja. Engkau mengirim surat kepadaku agar aku menghadap kepadamu. Sedangkan pemuda itu tidak engkau kirimi surat. Dan tadi di depan pintu rumahmu, engkau sudah mengizinkanku masuk sebelum mengizinkan pemuda ini masuk. Tapi ia hendak mendahuluiku. Maka aku memukulnya sebagaimana diceritakan padamu."
"Qishash," tegas Umar.
"Apakah wajib qishash?" tanya Fairuz.
"Tidak boleh tidak!" jawab Umar.
Fairuz, sang raja itu pun berlutut dan mengangkat wajahnya, siap untuk diqishash. Pemuda itu serta merta berdiri untuk mengqishashnya.
Umar berkata: 
"Demi Rasulmu, wahai pemuda. Aku kabarkan kepadamu aku mendengar dari Rasulullah saw., Pada sebuah perang, aku mendengar beliau bersabda:
'Pada malam ini, al-Aswad al-Ansi al-Kadzdzab (si pendusta) dibunuh. Dia dibunuh oleh seorang hamba saleh bernama Fairuz al-Dailami.'
Apakah engkau akan tetap mengqishashnya setelah mendengar perkataan ini dari Rasulullah saw.,?"
Pemuda itu berkata: 
"Aku memaafkannya setelah engkau mengabariku kabar dari Rasulullah saw." 
Fairuz berkata kepada Umar: 
"Apakah pemberian maaf ini dapat menyelamatkanku dari qishash? Barusan pada saat aku sudah siap diqishash, Apakah pemuda ini betul-betul rela memaafkanku dan bukan karena paksaan?" 
Umar menjawab, 
"Ya."
Fairuz berkata, 
"Kalau begitu, saksikanlah wahai Pemimpin kaum Mukmin. Aku berikan padanya pedangku, kudaku, dan 30 ribu dirhamku."
Umar melirik pemuda Quraish itu dan berkata: 
"Saat engkau memaafkan, wahai saudara Quraisy, engkau (sudah) mendapat pahala. Kini engkau pun mendapat harta."
Sumber:
-------------------------------------------------------
[1] Dikisahkan bahwa al-Aswad al-Ansi memiliki 700 pasukan, dan ia meluaskan wilayah kekuasaannya hingga membuat Muad bin Jabal r.a. dan perwakilan Nabi saw. lainnya harus pulang ke Madinah.
[2] Kanz al-'Ummal karya al-Muttaqi al-Hindi
Baca Selengkapnya >>>
Kamis, 08 Juni 2017 0 comments

Ahmad bin Mahdi (Wafat 272 H.)

Abu Ja'far Ahmad bin Mahdi bin Rustam adalah seorang sufi kaya, yang sering mendermakan kekayaannya untuk kepentingan ilmu. Di Baghdad, ia dikenal luas karena kebaikannya. 
Beliau juga seorang perawi banyak hadits yang meriwayatkan hadits-hadits itu lengkap dengan sanadnya. [1] Disebutkan, selama 40 tahun beliau tidur tanpa kasur. Beliau wafat tahun 272 H.
Hari itu, Ahmad bin Mahdi kedatangan seorang tamu perempuan. Perempuan itu berkata: "Aku anak perempuan dari orangtua biasa. Aku dilanda musibah. Aku mohon padamu, atas nama Allah, tutupilah aibku."
"Apa musibahmu?" tanya Ahmad bin Mahdi. 
Perempuan itu menjawab: "Sungguh aku membenci diriku. Aku sekarang hamil. Aku ceritakan pada orang-orang bahwa engkaulah suamiku, dan hamil ini darimu. Tolong jangan permalukan aku. Tutupilah aibku, semoga Allah menutupimu."
Perempuan itu tampak malu dan kikuk, sementara Ahmad bin Mahdi duduk termenung. 
Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, perempuan itu melahirkan di rumah Ahmad. Serombongan penduduk kampung halaman perempuan itu, datang beserta imam mereka untuk mengucapkan selamat. 
Ahmad pun menyambut mereka, menunjukkan rasa senang dan bahagia kepada mereka. Ahmad menyerahkan uang dua dinar kepada Imam Mahillah itu dan berkata: "Aku dan dia sudah bercerai. Tolong berikan uang ini pada perempuan itu unuk dibelanjakan untuk keperluan anaknya." 
Sejak itu, Ahmad terus mengirim uang dua dinar tiap bulan melalui Imam itu untuk keperluan sang bayi. 
Bulan berganti tahun, hingga tak terasa sudah bertahun-tahun. Dan Ahmad tak pernah telat mengirim uang belanjanya walau sehari pun. Hingga suatu hari, Imam dan jamaah dari kampung itu kembali menemui Ahmad untuk menyatakan belasungkawa dan mengabari bayi itu telah wafat. 
Ahmad pun menampakkan rasa sedihnya, pasrah dan ridha atas takdir Allah. 
Malam itu, selang satu bulan dari kematian sang bayi, perempuan itu kembali menemui Ahmad. Ia membawa sekantong besar dinar. Ia ingin mengembalikan dinar yang dikirimkan Ahmad selama bertahun-tahun itu. Sambil memohon-mohon, ia menyerahkannya kepada Ahmad. 
Ahmad berkata: "Dinar-dinar ini adalah tali kasihku untuk sang bayi. Sekarang telah menjadi milikmu, karena engkau yang merawatnya. Silahkan kau gunakan sesukamu."
Ahmad tak mau menerima sedikitpun. Perempuan itu pun kembali mengambil dinar. Ia pamitan sambil berkata: "Semoga Allah menutupimu sebagaimana engkau telah menutupi aibku."

Sumber:
--------------------------------
[1] Sanad: mata rantai (nama-nama) para perawi hadits yang sambung menyambung sampai Rasulullah saw
[2] Shifat al Shafwah halaman 4, halaman 84

Baca Selengkapnya >>>
Rabu, 07 Juni 2017 0 comments

KONG: SKULL ISLAND

www.jurussemuailmu.blogspot.com

Dated Released : 10 March 2017
Quality : 720p HDRip R6
Info : imdb.com/title/tt3731562
IMDb Rating : 7.2 (24,969 users)
Star : Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson
Genre : Action, Adventure, Fantasy
=========================================

LINK DOWNLOAD


=========================


=========================
Cara Download di PC


===========================
Cara Download di Android
Baca Selengkapnya >>>
Senin, 05 Juni 2017 0 comments

Imam Al-Ghazali 450-505 H

www.jurussemuailmu.blogspot.com
Bila sulit atau tak memungkinkan bagimu melihat dan memandang para kekasih Allah, menemui dan berkhidmat pada mereka, maka tiada lebih bermanfaat bagi kalbu dan jiwa selain menyimak kesucian hati (ahwal) mereka, merenungi kisah-kisah dan kebiasan-kebiasaan mereka...Alangkah agungnya kerajaan mereka itu... Alangkah ruginya orang yang tak mengikuti mereka.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan.

Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

Sifat pribadi
Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. Imam al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekkah, Madinah, Jerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi dia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadat, wara', zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT.

Pendidikan
Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqih,filsafat, dan mempelajari segala pendapat keeempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiyah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian dia dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah,Madinah,Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.

Karya beliau:
Tasawuf
- Ihya Ulumuddin (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), merupakan karyanya yang terkenal
- Kimiya as-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan)
- Misykah al-Anwar (The Niche of Lights)

Filsafat
- Maqasid al-Falasifah
Tahafut al-Falasifah, buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushdi dalam buku Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence).

Fiqih
- Al-Mushtasfa min `Ilm al-Ushul

Logika
- Mi`yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge)
- Al-Qistas al-Mustaqim (The Just Balance)
- Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq (The Touchstone of Proof in Logic)

Sumber:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Qashashul Awliyaa' lil Waa'izh wal Khathib wal Mu'alim wal Murabbii wal Qaari' al 'Aadii, karya Muhammad Khalid Tsabit, Kairo: 2014
- Christian D. Von Dehsen (1999). Philosophers and Religious Leaders: Volume 2 dari Lives and Legacies. Greenwood Publishing Group. p. 75. ISBN 978-157-356-152-5.
- Hermawan; Karung Mutiara, Jitet Koestana (1997). Al-Ghazali. Kepustakaan Populer Gramedia. pp. vii. ISBN 979-902-308-4.
- (Indonesia) Husaini, Adian (2006). Hegemoni Kristen-Barat dalam studi Islam di perguruan tinggi. Gema Insani. p. 9. ISBN 9795600982.ISBN 978-979-560-098-5
- (Arab) -----. Ihya Ulumuddin (pranala unduhan, unduhan 5.33 MB).
- (Inggris) -----. The Alchemy of Happiness. Translator: Claud Field (1863-1941). Northbrook Society. 1909.
- (Inggris) Marmura. Al-Ghazali The Incoherence of the Philosophers (2nd edition). Printing Press, Brigham. ISBN 0-8425-2466-5.
Baca Selengkapnya >>>
0 comments

John Wick: Chapter 2

Dated Released : 10 February 2017
Quality : BluRay 720p RETAIL
Info : imdb.com/title/tt4425200/
IMDb Rating : 7.9 (104,071 users)
Star : Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane
Genre : Action, Crime, Thriller

LINK DOWNLOAD


=========================
Subtitle Indonesia
=========================
■ Cara Download di PC
▪IndoShare: http://adf.ly/1mEeXt
▪GoogleDrive: http://adf.ly/1mEemF
▪UptoBox: http://adf.ly/1mEepk
▪OpenLoad: http://adf.ly/1mEewd
▪SolidFiles: http://adf.ly/1mEf1V
▪TusFiles: http://adf.ly/1mEfBe
▪1Fichier: http://adf.ly/1mEfFw
▪Turbobit: http://adf.ly/1mEfJY
FileRio.in: http://adf.ly/1mEg3P
===========================
■ Cara Download di Android
▪IndoShare: http://adf.ly/1mEecj
▪GoogleDrive: http://adf.ly/1mEemF
▪UptoBox: http://adf.ly/1mEepk
▪OpenLoad: http://adf.ly/1mEewd
▪SolidFiles: http://adf.ly/1mEf1V
▪TusFiles: http://adf.ly/1mEfBe
▪1Fichier: http://adf.ly/1mEfFw
▪Turbobit: http://adf.ly/1mEfJY
FileRio.in: http://adf.ly/1mEg3P
Baca Selengkapnya >>>
0 comments

Abu al-Hasan Asy-Syadzili Al-Hasani (593-654H)

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Asy-Syadzili Al-Hasani. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili adalah pendiri Tarekat Syadziliyah. Nasab atau garis keturunan Abul Hasan Asy-Syadzili bersambung sampai dengan Rasulullah SAW.
Berikut ini nasab Abu Hasan Asy-Syadzili: Abul Hasan, bin Abdullah Abdul Jabbar, bin Tamim, bin Hurmuz, bin Hatim, bin Qushay, bin Yusuf, bin Yusya', bin Ward, bin Baththal, bin Ahmad, bin Muhammad, bin Isa, bin Muhammad, bin Hasan, bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah binti Rasulullah SAW.
Sebagian besar sumber yang berbicara tentang sejarah Asy-Syadzili sepakat bahwa dia lahir di negeri Maghreb pada tahun 593 H (1197 M), di sebuah desa yang bernama Ghumarah, dekat kota Sabtah (sekarang kota Ceuta, eksklave Spanyol di Afrika Utara). Dia tumbuh di desa ini. Dia menghafal Al-Quran dan mulai mempelajari ilmu syariat. Kemudian dia pergi ke kota Tunis ketika masih sangat muda. Dia tinggal di sebuah desa yang bernama Syadzilah. Oleh karena itu, dia dinisbatkan kepada desa tersebut meskipun dia tidak berasal dari sana, sebagaimana dikatakan oleh penulis al-Qamus. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dinisbatkan kepada desa tersebut karena dia tekun beribadah di sana.
Asy-Syadzili berkulit sawo matang, berbadan kurus, perawakannya tinggi, pipinya tipis, jari-jari kedua tangannya panjang, dan lidahnya fasih serta perkataannya baik. Dia tidak terlalu membatasi diri dalam makan dan minum. Dia selalu mengenakan pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid. Dia tidak pernah terlihat memakai baju-baju bertambalan sebagaimana yang dipakai oleh sebagian sufi, bahkan selalu mengenakan pakaian bagus. Dia menyukai kuda, memelihara, dan menungganginya. Dia selalu menasihatkan untuk bersikap moderat.[1]
____________________________
Sumber:
[1] Ibn Abi al-Qasim al_Humairi: "Jejak-jejak Wali Allah", halaman 2-4. Penerbit ERLANGGA, 2009 ISBN (13)978-979-033-319-2
Baca Selengkapnya >>>
Sabtu, 03 Juni 2017 0 comments

Hatim al-Ashamm (Hatim "si tuli)

Beliau adalah salah seorang kekasih Allah terkemuka pada abad ketiga Hijrah. Ia berasal dari Balkh (sekarang afganistan). Ia mengarungi ilmu dan keshalehan di bawah bimbingan banyak sufi terkemuka pada zamannya. Kata-kata mutiaranya yang tak ternilai dihimpun dalam banyak kitab.
Dialah hatim. Mengenai dirinya, Imam Junaid al-Baghdadi berkata: "Hatim al-Asham adalah Abu Bakar Sidiqnya zaman kita." (Shiddiq: orang yang teguh membenarkan agama di tengah banyak kalangan yang mendustakannya). Ia wafat tahun 237 H.
Hatim sebenarnya tak pernah tuli sebagaimana ditunjukan oleh namanya, si tuli (al-ashamm). Nama ini bukan pula nama nisbat dari ayah ataupun keluarganya. Ia menjadi terkenal dengan nama ini, tak lain karena satu peristiwa indah yang mengharukan (raqiqah jamilah). Kala itu, hatim sedang mengajar di majlisnya. Seorang perempuan datang menemuinya untuk bertanya. Di tengah percakapannya dengan Hatim, tiba-tiba bunyi keras kentut keluar darinya. Merahlah muka perempuan itu karena malu yang tak tertanggungkan. Hatim serta merta memegang-megang kedua telinganya sambil berkata: "Keraskan suaramu, aku tak dapat mendengar ucapanmu! Tolong keraskan ucapanmu!"
Ia berlaga tuli demi melenyapkan kegundahan tamunya itu. Dan perempuan itu pun kembali tenang.
Sejak itulah, hatim dikenal dengan nama al-asham alias si tuli.
____________________________________
Sumber: Thabaqat al-Manawa, ditahkik oleh Muhammad Fatha Abu Bakar. Jilid 2, halaman 132
Baca Selengkapnya >>>
Kamis, 31 Oktober 2013 0 comments

Tahukah Anda Berapa Berat Kulit Manusia?

Otak atau paru-paru merupakan organ yang banyak menjadi pusat perhatian. Namun bagaimana dengan kulit, tahukah Anda berapa beratnya?
Kulit terdiri dari tiga lapisan. Yakni epidermis, dermis dan jaringan subkutan. Ketebalan kulit pun sangat bervariasi di seluruh tubuh. Misalnya, kulit halus sekitar mata hanya setebal beberapa lembar kertas dan lutut di kaki hanya setebal penghapus pensil.
Kulit memiki karakteristik berbeda di banyak daerah, tapi kulit merupakan satu organ dan tak semua kulit ‘berdaging’. Sebagai organ, kulit membungkus tubuh manusia, termasuk kuku dan rambut. Secara total, sekitar 16% total berat badan adalah kulit.
Kebanyakan kulit orang dewasa seberat 10 kg atau lebih. Tentunya berat kulit bervariasi tergantung pemiliknya, semakin kurus seseorang, semakin ringan berat kulit. Jika rata-rata kulit dewasa dibentangkan, kulit mampu mencakup dua meter persegi.
Setelah kulit, organ tubuh manusia terberat adalah usus (3,75 kg), paru-paru (2,5 kg), hati (1,6 kg), otak (1,5 kg) dan jantung (0,3 kg)
Sumber: http://adf.ly/XwHJz
Baca Selengkapnya >>>
Rabu, 30 Oktober 2013 0 comments

10 Fakta Mengenai Thomas A. Edison

http://zeid24.files.wordpress.com/2009/12/edison1.jpgApabila Anda melihat sekeliling Anda, banyak benda yang diciptakan atau dibuat menjadi lebih baik oleh Thomas Alfa Edison. Dalam 84 tahun hidupnya, Edison mempatenkan 1.093 karya penemuannya, termasuk bola lampu pijar, phonograph, sistem elektrik, motion picture camera, telegraph, telepon, X-ray dan lain – lain.
Kebanyakan orang akan berpikir bola lampu pijar ketika menyinggung nama Edison. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya ia tidak menciptakannya? Apakah Anda tahu mengenai gagasannya untuk menggunakan semen untuk membangun rumah, perabot, lemari es dan bahkan piano? Atau bahkan perannya dalam eksekusi gajah liar dengan setruman listrik?
Untuk memperingati hari ulang ulang tahunnya (11 Febuari 1847), Neatoramamembagikan 10 fakta mengagumkan mengenai Thomas Edison:
1. Gurunya Mengira Edison “berotak udang”
Edison adalah anak dengan rasa keingin-tahuan yang tinggi. Namun dia adalah seorang pelajar yang tidak baik karena pikirannya sering melamun. Anak bungsu 7 bersaudara ini, dianggap “otak udang” oleh guru sekolahnya. Ketika ibunya tahu, ia sangat marah dan menariknya untuk keluar sekolah. Pada saat itu, Edison baru bersekolah selama 3 bulan. Setelah itu, ibu Edison sendiri yang mengajarinya di rumah. Edison menceritakan “Ibuku-lah yang membentukku. Ia begitu setia, memiliki keyakinan pada diriku, dan aku merasa aku memiliki seseorang untuk kuperjuangkan dalam hidup, seseorang yang tidak boleh kukecewakan.”
2. Edison Membangun Lab Pertamanya Pada Usia 10 Tahun
Pada saat Edison beranjak 9 tahun, ibunya memberikan buku ilmiah tingkat sekolah dasar kepadanya. Buku itu adalah mengenai bagaimana melakukan eksperimen kimia di rumah. Edison terpancing: ia melakukan beberapa eksperimen dari buku itu dan menghabiskan uangnya untuk membeli bahan – bahan kimia.
Pada saat berusia 10 tahun, Edison membangun lab pertamanya di kamar bawah tanah rumahnya. Biasanya ayahnya akan “menyuapnya” dengan sedikit uang agar Edison meninggalkan basement dan pergi membaca buku. Edison tentu saja menurut, tetapi ia juga menggunakan uang “suapan” ayahnya itu untuk membeli bahan – bahan kimia untuk eksperimennya. Dan untuk menyakinkan bahwa tidak ada oarng yang mengambil bahan kimia yang berharga itu, dia memberi label bertuliskan “racun” pada semua botol.
3. Edison Tidak Bisa Mendengar dan Dia Menyukainya
Pada saat berumur 12 tahun, Edison mulai kehilangan pendengarannya. Ada yang mengatakan bahwa ada konduktor kereta api yang memukul telinganya ketika ia menyalakan api pada saat sedang bereksperimen di gerbong barang. Menurut Edison, ia terluka ketika konduktor tersebut menariknya ke kereta yang bergerak dengan menarik kupingnya.
Ada juga yang mengatakan penyebab gangguan pendengarannya itu adalah karena demam yang didapatnya semasa kecil. Namun juga sangat memungkinkan bahwa ia tuli karena faktor genetik, ayah dan salah seorang kakak Edison juga tuli.
Tetapi satu hal yang pasti; Edison menyukai keadaanya (secara teknis dia tidak tuli total, tetapi sulit untuk mendengar). Ia mengatakan bahwa keadaannya itu membuatnya lebih dapat berkonsentrasi pada eksperimennya.
Dan satu hal lagi: Edison memang memiliki lab di dalam gerbong kereta api yang akhirnya terbakar! Edison yang saat itu berusia 12 tahun kemudian bekerja dengan menjual koran dan permen. Dia membuat lab untuk eksperimen kimia dan percetakan di dalam bagasi mobil, dimana ia mempublikasikan Grand Trunk Herald, koran pertama yang dipublikasikan di atas kereta.
4. Edison Menyelamatkan Seorang Anak Laki-Laki
Di usia 14 tahun, Edison menyelamatkan Jimmie MacKenzie yang berumur 3 tahun dari gerbong kereta api yang sedang melaju cepat. Ayah Jimmie, agen stasiun bernama JU MacKenzie sangat berterima kasih sehingga dia mengajarkan Edison cara menggunakan mesin telegraph.
Setelah itu Edison menjadi operator telegraph untuk Western Union. Dia meminta bekerja shift malam agar dia masih memiliki waktu untuk melakukan eksperimen. Suatu hari ia tidak sengaja menumpahkan asam sulfur ketika sedang melakukan eksperimen dengan baterai. Cairan asam tersebut menembus lantai kayu dan sampai di meja atasannya di lantai bawah. Keesokan harinya, Edison dipecat.
5. Paten Pertama Edison Adalah Suatu Kegagalan
Pada tahun 1869, Edison di usianya yang ke 22, mendapatkan paten pertamanya untuk mesin perekam suara telegrafik (telegraphic vote-recording machine) untuk badan legislatif. Setiap anggota legislatif akan menggerakkan suatu tombol pada mesin Edison yang kemudian akan merekam rancangan undang – undang yang mereka pilih.
Pada saat rekan bisnisnya membawa penemuan tersebut ke Washington DC, ketua komite yang tidak terkesan dengan kecepatan alat itu melakukan rekaman mengatakan “apabila ada penemuan yang tidak kita inginkan di muka bumi ini, inilah penemuan itu.” Lambatnya cara kerja alat itu membuat anggota legislatif lainnya dapat menggagalkan rancangan undang – undang tersebut atau meyakinkan anggota lainnya untuk merubah suara pilihannya.
Sejak saat itu Edison memutuskan ia hanya akan menciptakan penemuan yang dapat dijual.
6. Edison Melamar Istri Dengan Kode Morse
Pada Natal tahun 1871, di usianya yang ke 24 Edison menikahi pegawainya, Mary Stilwell (16 tahun) setelah 2 bulan berkenalan. Pada bulan Februari Edison gusar akan ketidak mampuan istrinya untuk menciptakan sesuatu. Ia kemudian menulis di atas buku hariannya “Mary Edison istriku tercinta tidak mampu menciptakan sesuatu apapun yang bernilai!” Mary melahirkan 3 orang anak, Edison memberikan panggilan “Dot” dan “Dash” untuk anak pertama dan keduanya (kemungkinan diambil dari sandi morse).
Dua tahun setelah Mary meninggal, Edison menikahi Mina Miller yang saat itu berusia 20 tahun. Kisah pertemuannya sangat menarik: setelah kematian Mary, Edison sering pergi ke Boston dan tinggal di rumah temannya, Mr. dan Mrs. Gilliards. Keluarga Gilliards berusaha mengenalkan Edison kepada beberapa orang gadis. Namun dengan penampilannya yang setengah tuli, mata yang melotot, nafas bau dan ketombean yang selalu mendekatkan wajahnya kepada gadis – gadis itu agar ia bisa mendengar suaranya dengan jelas, seluruh gadis itu lari ketakutan!
Suatu hari keluarga Gilliards memperkenalkan Edison kepada Mina Miller. Edison langsung jatuh hati:
Edison menemukan “surga-nya” di Fort Myers, kemudian akhirnya memutuskan bahwa ia harus melakukan 3 hal: membangun rumah musim dingin di Florida, menikahi Mina, dan membawanya ke surganya itu.
Sekembalinya ke New York, Edison yang biasanya gila kerja terobsesi dengan cinta barunya. Kemudian ia menulis di buku hariannya: “Aku melihat seseorang yang mirip dengan Mina. Kemudian teringat akan Mina dan hampir tertabrak mobil. Kalau Mina terus mengganggu pikiranku, Aku harus mengambil asuransi kecelakaan.” (Sumber: Anatomy of Some Celebrated Marriages by D. Wallechinsky and I. Wallace, The People’s Almanac)
Edison mengajarkan Mina kode Morse agar mereka dapat berkomunikasi secara rahasia dengan ketukan kode di tangan mereka. Suatu hari Edison bertanya .- – ..- .-.. -.. -.- – ..- – .- .-. .-. -.- – . dan Mina menjawab -.- . …
7. Edison Memiliki Tato Misterius Di Lengannya
Menurut kebijakan 1911 mengenai perusahaan asuransi jiwa di New York, Edison memiliki lima titik yang ditato di lengan kanannya. Tidak ada yang tau apa maksud tato tersebut.
Yang cukup menarik, Edison mendapatkan penghargaan atas penemuan mesin tato yang pertama. Pada tahun 1876, ia mematenkan stencil-Pens, sebuah alat yang kemudian dimodifikasi oleh Samuel O”Reilly untuk menjadi mesin tato yang pertama.
8. Penemuan Edison Yang Membunuh
Setelah Wilhelm Conrad Röntgen menemukan X-ray pada tahun 1895, Edison mengarahkan karyawannya, seorang bernama Clarence Dally untuk mengembangkan fluoroscope. Alat tersebut merupakan sebuah sukses yang akhirnya digunakan dalam rumah sakit hari ini.
Saat itu X-ray tidak diketahui berbahaya dan Clarence memiliki kebiasaan untuk melakukan tes pada tangannya. Pada tahun 1900, ia memiliki luka yang tidak dapat disembuhkan, sehingga tangannya harus diamputasi. Kondisi Clarence semakin memburuk setelah kedua tangannya diamputasi, dan akhirnya ia meninggal karena kangker.
9. Penemuan Edison : Rumah Beton
Pada 1887, ia memulai proyek yang di kemudian hari menjadi kegagalan besar. Ia mengusulkan sebuah ide untuk menyaring besi dari logam berkualitas rendah yang langsung saja ditertawakan orang sebagai “kebodohan Edison.” Edison yang keras kepala kemudian menginvestasikan uangnya sendiri untuk membangun sebuah pabrik dan desa untuk melakukan hal ini, tetapi beberapa tahun kemudian ia menyadari bahwa menambang bijih besi dapat dilakukan dengan biaya yang jauh lebih kecil.
Jadi, dengan seluruh peralatan berat yang tersisa dari kegagalannya, Edison memutuskan untuk masuk ke bisnis semen. Ia menemukan bahwa ia dapat membentuk semen menjadi berbagai bentuk dan berpendapat bahwa ia dapat membangun sebuah rumah dengan menuang semen ke dalam sebuah bentuk raksasa.
Tidak hanya rumah, tetapi “semuanya mulai dari bak mandi, jendela, tangga, bingkai lukisan hingga pilar penopang dapat dibuat dengan semen.”
10. Menyetrum Gajah
Pada akhir 1880, Edison melibatkan diri dalam “Perang arus listrik” dengan George Westinghouse dan Nikola Tesla. Edison mempromosikan penggunaan Direct Current (DC) untuk distribusi listrik, di mana Westinghouse dan Tesla menggunakan alternating current (AC).
Pada tahun 1903, seekor gajah sirkus bernama Topsy mengamuk dan membunuh tiga orang termasuk pelatihnya. Gajah tersebut dianggap sebagai ancaman dan pemiliknya menginginkan gajah tersebut dibunuh. Saat pembela binatang memprotes metode hukum gantung, Edison menyarankan untuk menyetrumnya.
Sumber: http://adf.ly/Xt0YW
Baca Selengkapnya >>>
Selasa, 29 Oktober 2013 0 comments

Proses Terjadinya Tumor atau Kanker

Kanker adalah penyakit yang ditakuti karena keganasannya. Namun, kanker bukanlah penyakit yang terjadi dalam waktu singkat. Perlu proses yang cukup panjang untuk merubah sel normal menjadi sel kanker. Dengan mengetahui proses pembentukannya dan faktor-faktor yang memicunya, diharapkan kamu bisa melakukan pencegahan.
Tubuh kita terdiri badan dan anggota badan yang dihubungkan oleh pembuluh-pembuluh darah dan pembuluh limfa. Anggota badan tersusun dari sel-sel yang berukuran sangat kecil ( seperseratus mili meter ), yang memiliki bentuk hampir sama, namun memiliki fungsi yang berbeda.
Seperti sel darah putih, yang berfungsi melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah merah, berfungsi mengangkut oksigen dalam darah. Keping darah berfungsi untuk membekukan darah supaya tidak terjadi pendarahan.
Didalam sel terdapat organel yang salah satunya, adalah inti sel yang berisi gen atau DNA. DNA adalah materi genetika yang dikenal sebagai pembawa sifat keturunan. Kanker berasal dari satu sel gen yang mengalami kerusakan.
Sel gen yang mengalami kerusakan dapat menjadi liar dan berkembang tanpa henti, sehingga dari satu sel menjadi jutaan sel dan membentuk jaringan baru. Jaringan baru itu disebut tumor atau kanker.
Gen dalam sel ada yang disebut gen kanker ( oncogen ), gen penekan tumor ( tumor suppressor gen ), dan gen yang bertugas memperbaiki gen yang rusak, yaitu repair gen. Bila salah satu dari gen tersebut mengalami kerusakan, maka bisa menjadi kanker.
Kerusakan pada materi gen atau biasa disebut sebagai mutasi gen dapat terjadi melalui beberapa cara, baik internal maupun eksternal.
Faktor Internal
Terjadi kesalahan replikasi pada saat sel-sel yang mati diganti oleh sel yang baru.
Merupakan kesalahan genetika yang diturunkan dari orang tua. Kesalahan ini biasanya mengakibatkan kanker pada usia dini.
Bila seorang ibu mengidap kanker payudara, tidak serta merta semua anak gadisnya akan mengalami hal yang sama, karena sel yang mengalami kesalahan genetik harus mengalami kerusakan lebih dulu sebelum berubah menjadi sel kanker. Hanya saja individu pembawa sel genetika yang salah, memang lebih beresiko terkena kanker daripada yang tidak memiliki mutasi gen yang salah.
Faktor mutasi gen secara internal, tidak dapat dicegah namun faktor eksternal dapat dicegah. Menurut WHO, 10% – 15% kanker, disebabkan oleh faktor internal dan 85%, disebabkan oleh faktor eksternal. Jadi, sekalipun tidak 100%, sebenarnya kanker dapat kita cegah atau hindari dangan menghindari faktor eksternal.
Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang dapat merusak gen adalah virus, polusi udara, makanan, radiasi, dan berasal dari bahan kimia, baik bahan kimia yang ditambahkan pada makanan, maupun bahan kimia yang berasal dari polusi.
Bahan kimia yang ditambahkan dalam makanan, seperti pengawet dan pewarna makanan.
Cara memasak juga dapat mengubah makanan menjadi senyawa kimia yang berbahaya. Daging atau ikan yang dipanggang hingga gosong, mengandung zat kimia seperti benzo-a-piren, amin heterosoklik, dioxin, dll.
Kuman yang hidup dalam makanan juga dapat menyebarkan racun, misalnya racun aflatoksin pada kacang-kacangan, sangat erat hubungannya dengan kanker hati.
Makin sering tubuh terserang virus makin besar kemungkinan sel normal menjadi sel kanker.
Proses detoksifikasi yang dilakukan oleh tubuh, dalam prosesnya sering menghasilkan senyawa yang lebih berbahaya bagi tubuh, yaitu senyawa yang bersifat radikal atau korsinogenik. Zat korsinogenik dapat menyebabkan kerusakan pada sel.
Sumber: http://adf.ly/Xt01f
Baca Selengkapnya >>>
Senin, 28 Oktober 2013 0 comments

20 Fakta Unik Tubuh Manusia

1. Setiap satu jam miliar sel di dalam tubuh harus diganti.
2. Mata manusia bisa membedakan 500 warna abu-abu.
3. Tulang paha manusia lebih kuat dari beton.
4. Hati manusia mampu menciptakan tekanan yang cukup untuk menyemprotkan darah sejauh 30 kaki (9 m).
5. Mata kita selalu berukuran sama sejak lahir, tapi hidung dan telinga kita tidak pernah berhenti tumbuh.
6. Batuk rata-rata yang keluar dari mulut kita berkecepatan 60 mil (96,5 km) per jam.
7. Janggut adalah bulu yang tumbuhnya paling cepat pada manusia. Jika pria rata-rata tidak pernah memangkas janggutnya, maka hal ini akan membuatnya tumbuh hingga hampir 30 kaki dalam hidup.
8. Mata bayi tidak menghasilkan air mata sampai si bayi berumur sekitar enam atau delapan minggu.
9. Setiap orang memiliki bentuk lidah yang berbeda.
10. Bersin dapat melampaui kecepatan 100 m/jam.
11. Sel-sel mati dalam tubuh kita akhirnya dibawa ke ginjal untuk eksresi.
12. Senyum adalah ekspresi wajah yang paling sering digunakan. Senyum dapat dilakukan di mana saja dari 5 hingga 53 pasang otot wajah.
13. Satu dari 20 orang memiliki tulang rusuk lebih.
14. Orang-orang dengan kulit gelap tidak akan mengkerut secepat orang dengan kulit terang.
15. Darah manusia melalui perjalanan 60.000 (96.540 km) per hari pada perjalanan melalui tubuh.
16. 85% dari populasi dapat menekuk lidah mereka ke dalam sebuah tabung.
17. Dibutuhkan tujuh detik untuk makanan pergi dari mulut ke lambung melalui kerongkongan.
18. Hati wanita berdetak lebih cepat daripada laki-laki.
19. Dalam satu hari, jantung kita berdenyut 100.000 kal1.
20. Rambut terbuat dari bahan yang sama seperti kuku.

Sumber: http://adf.ly/Xt25H
Baca Selengkapnya >>>
 
;